Якщо ви маєте намір вирощувати промислові коноплі

Вирощування конопель регулюється низкою нормативно-правових актів, у тому числі Постановою КМУ від 03.06.2009 року №589 “Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”.

У ній зазначається, що дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які відповідно до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”  провадять діяльність, пов’язану з обігом: рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку (Коноплі знаходяться у цій таблиці  Постанови КМУ від 06.05.2000 року  “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”). Діяльність, пов’язана з культивуванням, зберіганням, перевезенням та знищенням конопель, провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Держлікслужбою. Культивування конопель, здійснюється суб’єктами господарювання у межах квот, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України. Для розрахунку обсягів квот на наступний рік суб’єкти господарювання щороку до 15 листопада подають Держлікслужбі заяви. На підставі проведених розрахунків Держлікслужба готує та подає МОЗ погоджені пропозиції щодо визначення обсягів квот. Більш детально особливості отримання дозвільної документації на вирощування конопель регулюють “Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів…….” від 06.04.2016 року.

Суб’єкт господарювання має подати заяву  про отримання ліцензії та додати до неї такі документи:

1) копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

2) довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних зі зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

3) довідка МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України;

4) дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам;

5) копія документа, що підтверджує право власності або право користування, або спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку;

6) відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 3). Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів);

8) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 2), у двох примірниках.

%d блогерам подобається це: