Від промислових конопель до коноплярської промисловості

Окупація півдня України й закриття портів актуалізували пошук альтернатив кукурудзі, пшениці, соняшнику та сої як наймасовіших у морських перевезеннях. У зв’язку з цим повертається інтерес до альтернативних культур, у тому числі й до конопель. Стрімке зацікавлення аграріїв у вирощуванні конопель зумовило потребу створення кластерів для поглибленої переробки коноплярської сировини. Таким чином, склалися передумови та є нагальною потреба в законодавчому стимулюванні розвитку галузі промислового коноплярства. За орієнтир може слугувати законодавча база й досвід її використання провідних країн світу з функціонуванням коноплярської промисловості, зокрема США та  Франції.  Законодавство цих країн розмежовує промислові коноплі, які використовують для отримання різноманітної технічної й продовольчої продукції, та наркотичні коноплі, які використовують на інші, переважно медичні цілі.

В Україні це залишається каменем спотикання, подолати який покликана Державна цільова програма розвитку технічного коноплярства на період до 2025 року. Нині триває громадське обговорення її Концепції .

Поява цього документа стала можливою завдяки співпраці Сумської ОДА, Інституту луб’яних культур (м. Глухів Шосткинського району), Інституту сільського господарства Північного Сходу (с. Сад Сумського району), профільних асоціацій, окремих агровиробників і переробників.

Насамперед потрібно внести термінологічне уточнення до назви програми, а саме термін «технічне коноплярство» замінити на «промислове коноплярство» відповідно до рекомендації Інституту луб’яних культур. У зв’язку з цим вбачається за доцільне розроблення законопроєкту  «Про промислове коноплярство». У ньому передбачатиметься впровадження на законодавчому рівні державного нагляду (контролю) за діяльністю в сфері промислових конопель з боку Міністерства аграрної політики та продовольства України. Зміст законопроєкту має охоплювати комплекс питань від умов культивування промислових конопель до координації галузі промислового коноплярства з боку саморегулівної організації. Такою може стати в перспективі Громадська спілка «Асоціація розвитку льонарства і коноплярства України» як єдине громадське об’єднання в галузі коноплярства. Профільні асоціації, кластерні об’єднання, науково-дослідні установи формуватимуть запит коноплярської промисловості, будуть ініціаторами законодавчих змін, створюватимуть правила корпоративної поведінки в галузі та вибудовуватимуть міжгалузеву гармонізацію аби уникнути дискримінації та недобросовісної міжгалузевої конкуренції, представлятимуть потреби галузі перед органами влади.

Насамперед треба передбачити встановлення державного замовлення на продукцію коноплярства, а саме в майбутній Державній програмі «Здорова нація» має бути місце для продуктів коноплярства. У цьому аспекті коноплярство має значні перспективи як джерело постачання не просто здорових харчів, одягу, дешевих і екологічних будівельних матеріалів, а ще й як цілий пласт самобутньої культури, що дає поштовх індустрії туризму й здорового способу життя.

Микола Шкурко, заступник генерального директора ТОВ ПВКФ «Сяйво», член Ради директорів Громадської спілки «Асоціація розвитку льонарства і коноплярства України»

%d блогерам подобається це: